Radiatorsko-talno ogrevanje

Radiatorsko – talno ogrevanje

Talno ogrevanje v  kombinaciji z radiatorji, je pogost ogrevalni sistem v starejših stavbah in adaptiranih objektih. Kombinacije so različne. Največkrat je to starejši objekt v osnovi z radiatorskim ogrevanjem, ki je bil kasneje adaptiran, predelan, dozidan in se v novem delu uporablja samo talno ogrevanje. Običajno sta to dva ločena sistema, naprimer v pritljičju in 1. nadstropju je radiatorsko, v mansardi pa talno ogrevanje.

Drug način je kombinacija radiatorskega in talnega ogrevanja v istem prostoru. Slabost talnega ogrevanja je velika vztrajnost. Zahteva veliko časa, da se prostor ogreje, ko pa ga ugasnemo, preteče velko časa preden tla nehajo oddajati toploto v prostor. Samo radiatorsko ogrevanje lahko uporabljamo v prehodnjih obdobjih, ker lahko tako hitreje ogrejemo in tudi prekinemo ogrevanje prostora. V hladnejšem obdobju uporabljamo talno in po potrebi še radiatorsko ogrevanje.

Slabe strani radiatorsko-talnega ogrevanja so ne-estetski izgled radiatorjev, ki nam tudi zavzamejo nekaj prostora, višja investicija in višji obratovalni stroški v primerjavi s talnim ogrevanjem, kot edinim ogrevalnim virom.

V večini primerov se v kombinaciji-radiatorsko-talnega ogrevanja uporabljata dva temperaturna režima. Nižji za talno ogrevanje(do 30°C) in višji za radiatorsko (običajno do 45°C)

Radiatorsko in talno temperaturni rezimObstajajo tudi nizko temperaturni radiatorji, ponavadi s prisilnim pretokom zraka (ventilatorji). So precej dražji od običajnih in zato tudi redkeje uporabljani.

Nizko temperaturni radiator

Kadar želimo doseči nizke stroške ogrevanja, se običajno odločimo za sistem ogrevanja s toplotno črpalko. Optimalno ogrevanje s toplotno črpalko, v kombinaciji z radiatorji in talnim ogrevanjem, dosežemo, kadar lahko toplotna črpalka sama regulira temperaturo vode za vsako cono-krog posebej. Željeno temperaturo v prostoru zagotavlja z najmanšo možno temperaturo ogrevalne vode in posledično visoko energetsko učinkovitostjo.

 

Sistem sestavljajo toplotna črpalka, manjši zalogovnik za ogrevalno vodo, direktni krog za radiatorsko in mešalni krog za talno ogrevanje. Sistem lahko deluje tudi brez zalogovnika, vendar se ta priporoča, zaradi boljšega hidravličnega uravnoteženja in manj vklopov kompresorja v zunanji enoti.

Radiatorsko in talno ogrevanje dvo-conski krozni sistemTakšen kombiniran sistem je bolj zahteven za izvedbo in regulacijo od eno-krožnega sistema. Pomembna je ustrezna napeljava in vezava. Optimalna nastavitev regulacije, se lahko doseže le s spremljanjem sistema na daljše časovno obdobje in temu ustreznem prilagajanjem parametrov.

Kombinacija talno radiatorji toplotna črpalka