Estia prednosti

 

Vrhunske vrednosti energetske učinkovitosti Toshibe se lahko zagotavljajo le s kombinacijo tehnološko dovršenih tehnologij.

■ Uporabljeni dvojni batni rotacijski kompresorji dopuščajo s pomočjo širokega razpona števila vrtljajev brezhibno regulacijo, ter se na ta način proizvede le toliko energije, kot je trenutna potreba ter tako zagotavljajo nizke obratovalne stroške.
Vektorsko IPDU inverter krmiljenje hitro in natančno izračuna motorne tokove in na ta način zagotavlja optimalno upravljanje pogona.
■ Integrirana zaščita pred zaledenitvijo preprečuje izgubo učinkovitosti.
Naprava za regulacijo odtajevanja s temperaturno regulacijo se vklopi le v ekstremnih pogojih, kar ima za posledico nizke stroške porabe elektrike.

 

Zmrzovanje ne pride v poštev

zmrzovanjeMed delovanjem toplotne črpalke se lahko pod določenimi pogoji (temperatura, vlaga) tvori rosa, ki lahko privede do tvorjenja ledu na zunanji enoti in tako povzroči slabše delovanje naprave. Za odtajevanje takšnega ledu, podobne klasične naprave redno vklapljajo odtajevalni proces in s tem hkrati prekinejo ogrevanje prostora. To se zgodi, ker naprava med odtajevanjem preklopi iz načina ogrevanja na način hlajenja, da lahko toploto iz izmenjevalca prenese na zunanjo enoto in posledično odtali led. Toplotne črpalke Estia imajo vgrajeno posebno zaščitno napeljavo, ki preprečuje nabiranje ledu in ima krajše in manj pogoste cikle odtaljevanja, kar pomeni, da je manj težav že od začetka. Hladilno sredstvo, ki se vrača iz notranje enote, se še pred vstopom v venturijevo cev preusmeri v zanko (napeljava, ki preprečuje nabiranje ledu) in se nato preko venturijeve cevi preusmeri v izmenjevalec toplote. Ker se hladilno sredstvo upari šele ko zapusti venturijevo cev, ostane temperatura napeljave, ki preprečuje nabiranje ledu nad lediščem in tako ostane spodnje področje lamel brez ledu. Ob temu se temperatura in pritisk izmenjevalca toplote v zunanji enoti konstantno meri, tako da se sam proces odtajevanja aktivira samo po potrebi. To je prednost, ki še poveča učinkovitost naprave!

2-conska regulacija temperature, vključno z možnostjo za zniževanje temperature ponoči

noc Ta naprava vam omogoča nadzor dveh različnih temperaturnih območij, kot so radiatorji ali konvektorji (visoko temperaturno območje) in talno ogrevanje (nizko temperaturno območje). Pri tem se temperatura predtoka regulira glede na zunanjo temperaturo, medtem ko se temperatura za ločeni temperaturni območji regulira s pomočjo Estia krmiljenja. Ogrevalna krivulja se lahko na prednastavitvah spreminja glede na potrebe zgradbe. Odvisno od konfiguracije je smiselno uporabiti funkcijo zniževanja temperature vode v radiatorjih v nočnem času. Estia krmiljenje omogoča natančno določitev dnevnih temperaturnih razlik. (Nastavitev časa vklopa /izklopa in izbor območja znižanja temperature).

Krmiljenje dveh vodnih črpalk

HYDRO notranja enota, krmili glavno vodno črpalko in največ še eno dodatno paralelno črpalko v vodnem krogu. (Dodatna podporna črpalka je potrebna samo pri zelo dolgih cevnih napeljavah ali dodatna vodna črpalka pri dodatnem ogrevalnem krogu).

Izredno tiha zunanja enota

Estia zunanja enotaZunanja enota Estia deluje izredno tiho, saj ima vgrajen standardni dvojni rotacijski kompresor. Dva nasproti se rotirajoča bata, ki se nahajata v kompresorski komori v kateri se odvija kompresija hladilnega sredstva, povzročata izredno malo vibracij in zaradi tega jamčita ne le za tiho ampak tudi dolgotrajno delovanje. Kot dodatno pa znižuje hrup še ventilator, ki ima velike lopatice in motor katerega hitrost delovanja je nastavljiva. Za zelo tiho delovanje (do 7dB(A) nižja glasnost), se lahko aktivira funkcija nočnega delovanja. Vklopni in izklopni časi se enostavno nastavijo na krmiljenju Estie.